Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

E-Learning platform

Agenda

Photogallery

OPIS PROJEKTU

W przypadku osobistego rozwoju edukacyjnego i kulturalnego kluczową rolę odgrywają następujące czynniki: kreatywność, pomysłowość oraz przedsiębiorczość, rozumiana jako umiejętność realizacji pomysłów i znalezienia środków aby uzyskać zamierzony wynik.
Te cechy można uznać za wrodzone i możne je zaobserwować już u małych dzieci (zwłaszcza podczas zabawy z rówieśnikami), które, nawet jeśli tylko naśladują świat dorosłych, są jednak w stanie rozwijać i tworzyć pewne wartości i wymyślać sytuacje, które stanowią same w sobie pewne wyniki i produkty.
Projekt CIPS zamierza promować, zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach, dobre praktyki dotyczące wykorzystywania nauk artystycznych na rzecz rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Takie praktyki przyczyniają się do poszerzania wiedzy oraz polepszają umiejętność wyrażania siebie i swoich emocji, zdolność do szukania pomysłów oraz środków ich realizacji, pobudzają zainteresowanie i tym samym otwierają drogę dla utworzenia tożsamości europejskiej.

CIPS przyczyni się do rozwoju działań i strategii mających na celu:
- promowanie nowych metod w systemie szkolnym, tworzenie nowych modułów (systemy "kreatywnych budowli" i "twórczych fabryk");
- zapewnienie wsparcia naukowego i metodologicznego w celu poprawy metody uczenia się, tzw. „learning to learn" w szkole podstawowej;
- stymulowanie i wspieranie rozwoju kompetencji twórczych z cross-kulturowego punktu widzenia oraz z punktu widzenia etyki przedsiębiorczości;
- przeprowadzanie eksperymentalnych kursów, warsztatów plastycznych, itp.
- zaangażowanie członków rodzin (w szczególności skupiając się na rodzinach w których są migranci) w procesy edukacyjne i szkoleniowe.

 

 

 

News

Video Gallery

  Partners

Superficie 8DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO PERUGIA (IT)VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO JULIJANAVOS KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKLA (LT)WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (PL)HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE (GR)ÇEŞME İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (TK)